Taustaa

KOULU-Coaching

Kannustaa – Oivalluttaa – Uskaltaa – Luottaa - Unelmoi

KOULU- coachingin ajatusmaailmaan kuuluu erittäin vahvasti Kannustaminen ja vahvuuksien metsästäminen. Tärkeää on myös ottaa vastuuta ja Oivaltaa kehittymisessä oma rooli, potentiaali ja mahdollisuudet. Näiden avulla syntyy rohkeita ideoita, joita täytyy myös Uskaltaa kokeilla. Emme halua kehittää vain suunnittelemalla vaan Luotamme itseemme, toinen toisiimme ja toteutamme yhdessä Unelmiamme!KOULU-coaching ohjelman taustalla ovat seuraavanlaiset ajatukset:

Osaaminen on vuorovaikutuksessa, ei yksilössä.

Erilaiset coaching kulttuurin työmenetelmät tukevat jaksamista, säilyttävät elämän tasapainoa ja mahdollistavat jatkuvaa oppimista, niin aikuisilla kuin lapsillakin.

KOULU- coaching katsoo vahvasti eteenpäin ja keskittyy tavoitteelliseen toimintaan tulevaisuuden onnistumiset tähtäimessään.

KOULU-coaching ohjelman päämäärä on ohjata kouluyhteisö ja sen jäsenet tunnistamaan vahvuutensa ja kehittymään tavalla, jolla he voimaantuvat ja osaavat jatkossa coachata myös toinen toisiaan. 
Päämääränä on koko kouluyhteisön hyvinvointi, oppimisen ilo ja onnistumisen riemu.KOULU-coaching ohjelman tavoitteena on:

Nostaa esiin kouluyhteisöjen potentiaali ja haastaa kehittämään tulevaisuuden koulua.

Tuoda kouluyhteisölle näkyväksi heidän voimavaransa ja vahvuutensa, joiden kautta vahvistaa kokemusta omasta oppimisesta ja työn hallinnasta muuttuvassa maailmassa.

Coachata alkuun prosessi, joka innostaa ja vaikuttaa oman ja kouluyhteisön kehittymishaluun.

Rakentaa Coaching- kulttuuria KUUMA-kuntien koulumaailmaan. Ei kommentteja:

Lähetä kommentti