Opettajien ja esimiesten valmennukset 2015-2016

KUUMA TVT KouluCoaching

Opettajien ja rehtorien valmennukset syksyllä 2015

Coaching –valmennukset ovat avoimia ja maksuttomia KUUMA
–kuntien esi-, luokan- ja aineenopettajille sekä rehtoreille ja
esimiehille, jotka ovat kiinnostuneita valmentavan
opettajan/esimiehen tavasta toimia.

Valmennuskokonaisuudessa keskitytään valmentavan opettajan ja
esimiehen rooliin, siihen liittyviin eri osa-alueisiin ja käytännön
harjoitteluun ryhmäläisten kesken.

Valmennuksen päämääränä on tuoda oman kunnan opetustoimeen
tietoa KouluCoaching -ohjelmasta ja luoda coaching-kulttuuria sekä
opetushenkilöstön että oppilaiden vuorovaikutuksessa.

Coaching -valmennus on osa Kuuma TVT -hankkeen KOULU-coaching ohjelmaa,
jonka tavoitteena on levittää kannustavaa vahvuuksiin ja oivalluksiin nojaavaa
coaching-kulttuuria KUUMA-kuntien kouluihin. Tavoitteenamme on saada
lukuvuoden 2015 - 2016 valmennuksiin vähintään 2-4 esimiestä ja 2-4 opettajaa
jokaisesta kunnasta.
● Valmennus on kahden tehopäivän mittainen.
● Perehdymme valmentavan opettajan ja esimiehen rooleihin sekä
työskentelymenetelmiin.
● Toteutamme käytännön harjoittelua ryhmän jäsenten kesken.
● Työstämme coachingin työkaluja ja sovellamme niitä koulumaailmaan.
● Jaamme hyviä käytäntöjä ja konkreettisia työkaluja.

Valmennuksen jälkeen sinulla on osaamista, ideoita ja vertaisverkosto coaching
-kulttuurin kehittämiseksi omassa koulussa sekä kunnassa.

KouluCoaching -valmennusten kouluttajina toimivat luokanopettaja LCF
LifeCoach Anuliisa Lahtinen, vararehtori CBC Anne Kärpänen ja rehtori
Sallamaaria Aalto.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti