KUUMA TVT

KOULU-coaching sekä tieto- ja viestintätekniikka


Meille matkaoppaille esitetään aika join hyvin erilaisia kysymyksiä ja toiveitakin matkan suhteen. Eilen eräs valistunut ja samassa matkaseurueessa oleva henkilö kysyi, miten näen tämän coaching ohjelman liittyvät tieto- ja viestintätekniikkaan, siis KUUMA TVT hankkeeseen jonka sisällä ohjelmaa kehitetään?

Aloitin kuvailemalla lyhyesti hänelle erilaisten oppimisen ympäristöjen ulottuvuuksia (jotka tiesin hänen hyvin tuntevan :), jolloin hän jo keskeytti minut ja totesi, että ”Kyllä, kyllä, olen samaa mieltä”. Hän siis halusi vaan kuulla matkaoppaan matkaopastuksen. 
Kiitos hänelle, koska ymmärsin, että sitä yhteyttä tulisi myös matkakertomuksessa avata, jotta se näkyisi selkeästi kaikille matkustajille tai sivusta seuraaville kiinnostuneille turisteille.

KOULU-coaching ohjelma on laaja kokonaisuus ja erilaiset oppimisympäristön ulottuvuudet (fyysinen, virtuaalinen, henkilökohtainen ja sosiaalinen) yhdistävä toimintatapa ja ajatusmalli - mindset. 
Haluamme nostaa esiin opettajien sekä koko kouluyhteisön voimavaroja ja vahvuuksia, koska uskomme että niiden kautta kokemus työn hallinnasta uusillakin työvälineillä tai uudenlaisissa oppimisympäristöissä mahdollistuu ja vahvistuu.
Coaching ohjelman toimenpiteiden avulla vaikutamme mm. koulujen toimintakulttuureissa piilevien kehittämisen esteiden tai kehittämistä estävien oletusten poistamiseen. Sen kautta pääsemme seuraamaan kouluyhteisöjen kehittymishalun vahvistumista myös oppimisympäristökäsitteen laajentamisessa. Tieto- ja viestintätekniikan monipuolinen hyödyntäminen opetuskäytössä on nykypäivänä merkittävä kehittämiskohde ihan kaikissa kouluissa.
KUUMA TVT -hankkeessa sen eteen tehdään innostuneena töitä monella eri saralla!

KOULU-coaching ohjelma ei kuitenkaan ole vain yhtä asiaa varten. Se voi toimia työkaluna hyvin monenlaisiin koulujen haasteisiin tai kehittämisen kohtiin ja sen tulee toimia nykyajan koulunpitoa läpileikkaavana ajatusmallina. Ohjelman pilotoinnin perusteella meillä on lupa uskoa, että KOULU-coachingin toimenpiteiden voimauttava vaikutus ulottuu opetushenkilöstön työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja myös työstä innostumiseen. Tätä kautta ohjelmalla tulee olemaan kestävä vaikutus myös oppilaiden hyvinvointiin, kouluviihtyvyyteen, innovatiivisuuteen ja oppimistuloksiin. Kun oppilaat saavat oppia ja kasvaa coaching-kulttuurin vaikutuksessa, miten he osaavatkaan soveltaa kokemaansa tulevaisuuden työntekijöinä?


Osaaminen, kehittyminen ja hyvinvointi ei kouluissakaan tule koneista tai välineistä.

Keskeisin voimavara minkä ympärille strategiat ja kouluorganisaatiot rakentuvat eivät ole koneita tai rakennuksia vaan ihmiset, heidän unelmansa, innostuksensa, rakkautensa, luovuutensa, osaamisensa, yhteistyönsä ja halu oppia lisää ja kehittää uutta. Tämän takia KOULU -Coaching ohjelman on oltava vahvasti läsnä oppimisen ympäristöjen kehittämistyössä.Teachers’ confidence and opinions about ICT use for T&L affect the frequency of students’ ICT use for learning: boosting teacher professional development makes a difference, and appears to be a condition for an effective and efficient use of the available infrastructure.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti