27.2.2014

Coachaavat esimiehet

Taas oli viestintä onnistunut (Kiitos kuntakoordinaattoreillemme!) ja Järvenpäätalolle kerääntyi tiistaina 25.2. joukko rehtoreita ja päiväkodin johtajia, jotka olivat kiinnostuneita coachaavista työkaluista omassa työssään ja oman yksikkönsä voimavarana.

Taisivat he olla jo ennestään kallellaan kannustavan ja vuorovaikutteisen johtamisen toimintatapoihin sillä tulivat niin avoimin mielin mukaan eri puolilta KUUMA-kuntia. Keskusteluihin ja käytännön harjoituksiin tuli osallistujilta monenlaisia teemoja, näkökulmia, pohdintoja, onnistumisia ja paljon myös naurua.

Mahtava porukka kantoi upeasti omavastuuta päivän hyödyllisyydestä!

Päivän teemoista tuntui vahvasti jääneen heille mieleen mm.

  • asenteen valinta 
  • vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
  • erilaiset luontaiset tai opitut toimintatavat
  • palautteen antaminen ja suora sanoittaminen.


Tämän porukan kanssa jatkamme taas parin viikon päästä, jolloin konkretisoimme kehittymistavoitteita ja ehkäpä luomme kouluille omaa coachaavaa koodia.

Kiitos seurasta!

7.2.2014

Valmennuksia tulossa

Viime syksynä 2013 teimme ihan uudenlaisen matkan KUUMA TVT hankkeen osaamisen kehittämisen saralla, kun käynnistimme KOULU-coaching ohjelman valmennukset. 

Tavoitteenamme oli jakaa coachaavaa asennetta, osaamista ja työkaluja niin rehtoreille, opettajille kuin sivistystoimenjohtajille ja opetuspäälliköillekin. Matka alkoi onnistuneesti innostuneessa hengessä. Rehtorien ja päiväkodinjohtajien valmennus toimi myös vertaiscoaching prosessina useille. Tämä porukka ei jättänyt tapaamisia valmennuspäiviin vaan verkostoitui arjen tasolle ja tapaa benchmarkkauksen ja coachingin tiimoinlta taas ensi viikolla. Jatkamme siis matkaa edelleen.

Ilmoittautuminen rehtorien  ja opettajien seuraaviin valmennuksiin on nyt auki.  
Valmennusesitteestä näet yleisellä tasolla, mistä on kysymys ja voit myös vilkaista tämän blogin INFOvideo -sivun. 

Viime syksyn valmennuksista saimme seuraavanlaista palautetta:


Coachaavien rehtorien ja päiväkodinjohtajien palautetta ja pohdintaa valmennuspäivistä.

Sain ekan Couching-pvän jälk. flown, jossa tein nopeasti matskut vaativan erit.opetus eli EMOluokan...

Vaikeinta coachauksen kulta: aktiivinen kuuntelu

Hyvät kokemukset kannustivat pienessä ajassa myös henkilöstön valmentamisen alkaviin keh.keskusteluihin 
(vuoden alusta). - käytössä kolmen viikon aikana (näkyvillä) Työhyvinvoinnin salit- isolla fläpillä opehuoneella - työhyvinvoinnin pyörä pohjaksi tuleviin keh.keskusteluihin - se toimii keskustelun pohjana 

Vaikka materiaali oli suunnattu koulun maailmaan, asiat sai käännettyä päiväkodin puolelle. Tämä menetelmä sopii erittäin hyvin työyhteisön toimintatavaksi. Itselleni jää sitoutuminen ko. menetelmän systemaattiseen käyttöön ja sen vieminen yksikköön. Jo nyt olen prosessoinut tätä ja havainnut keinoja lisätä työntekijöiden osallisuutta tietoisesti.

Aloitan yksikkökokousten pohtimisesta ja kehityskeskustelujen muokkaamisesta siihen suuntaan, etten kerää apinoita vaan sopivasti vastuutan, ilolla!

Coachaavien opettajien palautetta ja pohdintaa valmennuspäivistä.

Hyvä, kiva kurssi arjen keskelle. Opettajia tulisi haastaa enemmän tällaiseen mukaan. 

Kiitokset, erittäin monipuolisesta ja uusia ideoita jakavasta kurssista. Meidän koulussa ainakin kaksi opettajaa ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa coaching-kurssia kohtaan. Toivon, että tapaamme vielä keväällä.

Tämä oli vuosikausiin antoisinta, mitä olen koulutuksissa saanut! Ja kiitokset vielä runsaasta materiaalista.
Hienoa, sillä se auttaa monin tavoin käytännössä. 

Olen erittäin kiinnostunut kuntakohtaisen coaching-ohjelman suunnittelusta ja mallintamisesta.

Ryhmäcoaching on sekä oppilaita että työyhteisöjä kohtaava valmennustapa, joka ei herätä "pelkoa" vaan antaa kaikille vapaan mahdollisuuden tutustua valmennuksellisiin työtapoihin.


Jokaisella coachingiin osallistuvalla tulee olla vapaus ja vastuu valmennuksen onnistumisesta henkilökohtaisella tasolla. Työyhteisön tasolla yksilön on otettava vastuuta myös yhteisestä valmennusprosessista.

Hyvää matkaa on mukava tehdä hienoja valmennuspäiviä ja innostunutta porukkaa odotellessa!

6.2.2014

RyhmäFLOW

Ryhmäcoaching voi olla työkalu sitouttamiseen ja FLOWn saavuttamiseen. 


Millaista ryhmäcoaching on?

KOULU-coaching ohjelmassa toteutamme parhaillaan muutamia ryhmäcoaching prosesseja eli tuemme ryhmäksi muodostuneiden henkilöiden tai jo valmiiden tiimien kehittymistä ja haastamme heitä asioiden tarkastelussa sekä tavoitteiden saavuttamisessa. Ryhmäcoaching prosesseissamme on parhaillaan eri tavoin koottuja opettajaryhmiä, koulun johtoryhmiä sekä opiskelijoiden joukosta oppilaskunnan hallituksen jäsenet.

Mikä on oppimisen ja kehittymisen näkökulma ryhmäcoachingissa?

Ryhmäcoaching haastaa yksilön näkemään oman valokeilansa ulkopuolelle, ryhmä haastaa kuuntelemaan ja sanoittamaan esimerkiksi oletuksia ja unelmia. Ryhmässä jokainen on vastuussa omasta kehittymisestään ja jokaisella on aktiivinen rooli, vaikkakin erilainen kuin toisella. Ryhmän jäsenet ja myös ryhmä yksikkönä voimautuu ja sitoutuu yhteen coaching prosessin aikana. Merkittävää tässä prosessissa on ryhmän yhteisen osaamisen johtaminen entistä innovoivampaan ja sitoutuneempaan toimintaan ja helpommin juurrutettaviin käytäntöihin sekä yksilön, ryhmän että organisaation tasolla.

Yrityksissä investointien hyötyä mitataan mm. ROI indikaattorilla (return on investment). Myös coachingin vaikuttavuutta on mitattu tällä indikaattorilla jo vuodesta 2001. The Manchester Review totesi tuolloin, että coachingin hyöty suhteessa sijoitukseen oli 5.7 kertainen. 

Ryhmäcoaching on maailmalla nopeasti levinnyt muoto ja sen hyödyn mittaamista suhteessa yksilöcoachingiin ei ole vielä yhtä paljon paljon tehty. Tämä kiinnostaa meitä KUUMA TVT hankkeen coaching tiimissä ja pyrimme selvittämään toteutuksiemme vaikuttavuutta yhdessä Aalto yliopiston MIND-tutkimusryhmän kanssa.

Nykypäivänä kaikissa yrityksissä ja organisaatiossa kehittämistyötä ja myös päätöksiä tehdään moniammatillisissa ryhmissä ja tiimeissä. Työskentely sellaisessa ryhmässä vaatii yksilöiltä yhteistyötaitoja, taitavaa ja tehokasta vuorovaikutusta (aktiivista kuuntelua ja suoraa sanoittamista) sekä erilaisia neuvottelu- ja vaikuttamistapoja. Ryhmäcoaching prosessi tuo nämä taidot osallistujien tietoisuuteen ja niiden kautta työskennellään prosessin aikana. Näin myös vahvistetaan ja jalostetaan näitä taitoja.

Yhteenvetona ryhmäcoachingin hyödyistä voisi nostaa ainakin seuraavat viisi toteumaa:
1.    Tekee kulttuurimuutoksen helpommaksi.
2.    Vahvistaa juurruttamista.
3.    Tehostaa oppimisprosessia
4.    Luo ja rakentaa sisäistä tietoisuutta ja yksilön kapasiteettia
5.    Enemmän tehoa pienemmillä kustannuksilla